fbpx UA-75287447-1

Tips & Tricks: How to insert bullet points in Excel

เมื่อทำงานอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel และต้องการจะให้แสดงสัญลักษณ์พิเศษ หรืออาจจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ (Bullet) เราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วดังนี้

1.คลิกที่เซลล์ที่ต้องการแสดงสัญลักษณ์พิเศษ

 

2.ที่คีย์บอร์ดให้กดปุ่ม ALT+7 จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นจุดกลมขึ้นมา

 

3.พิมพ์ข้อความในแต่ละหัวข้อตามต้องการ

 

นอกจากสัญลักษณ์จุดกลม ยังมีสัญลักษณ์ อื่น ที่น่าสนใจในตารางด้านล่างนี้