fbpx UA-75287447-1

Working with Images in Microsoft Sway

โปรแกรม Sway เป็นโปรแกรมที่สร้างงานนำเสนอในรูปแบบของหน้าเว็บ และถ้าต้องการค้นหารูปภาพมาประกอบกับงานนำเสนอ โปรแกรมจะทำการค้นหารูปภาพให้เราอัตโนมัติ จากคำที่เป็นหัวข้อในงานนำเสนอนั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้