fbpx UA-75287447-1

ตกแต่งรูปภาพ ClipArt ด้วย Microsoft PowerPoint

เราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ตกแต่งรูปภาพ ClipArt และบันทึกออกมาเป็นไฟล์รูปภาพเพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่น ๆ ต่อได้ จากรูปภาพตัวอย่างนี้ เราต้องการลบผึ้งออกไปหนึ่งตัว พร้อมกับปรับแต่งสีสันของตัวอักษรบีและวงกลม

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ ® ไปที่คำสั่ง Group ® คลิกคำสั่ง Ungroup ® รูปภาพจะถูกแยกออกมาเป็นส่วนๆ

ขั้นตอนที่ 2: คลิกเลือกชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการแล้วกดปุ่ม Delete

ขั้นตอนที่ 3: คลิกเลือกส่วนที่ต้องการและปรับสีสัน เพิ่มลักษณะพิเศษตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Group ทุกส่วนของรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 4: ถ้าต้องการบันทึกรูปภาพออกไปเป็นไฟล์เพื่อใช้งานที่อื่น ให้คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพและ Save as ตั้งชื่อไฟล์และเลือกประเภทของไฟล์ตามต้องการ