fbpx UA-75287447-1

กรณีศึกษาจากลูกค้า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จำกัด

ธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสามารถสูง

“เราเชื่อว่า Office 365 จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากมายที่เรามีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจ รองรับการเปิดเสรี AEC”

สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จำกัด

 

จากจุดเริ่มต้นของร้านอาหารญี่ปุ่น Zen Restaurant สาขาแรกที่ ทองหล่อ เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จำกัด ได้ขยายธุรกิจร้านอาหาร จนมีสาขา 77 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ 7 แบรนด์ดัง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มให้มากที่สุด พร้อมตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารในประเทศ และภูมิภาคเอเชีย ในช่วง 5 และ 10 ปีข้างหน้า

ภายใต้ตลาด ที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้ การตัดสินใจทางธุรกิจให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจอัพเกรดจากการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชันเดิมบนเดสก์ทอป ไปสู่ Office 365 บนคลาวด์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในหลายๆ ประเด็นไปพร้อมๆ กัน ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ที่มีอยู่ เพิ่มความยืดหยุ่นการทำงานจากที่ใดก็ได้ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานร่วมกัน และเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ ในอนาคต

 

“เรามีข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์มากมาย ดังนั้น เมื่อ Excel 2016 ขยายขีดความสามารถให้รองรับข้อมูลได้มากถึง 1 ล้านแถว เราก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งข้อมูลเป็นไฟล์ย่อยๆ อีกแล้ว”

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 25 ปี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน ได้สร้างแบรนด์ร้านอาหารถึง 7 แบรนด์ ได้แก่ Zen Restaurant, Zen Sushi & Sake, AKA, On the Table, Zen Cucina, Tetsu และ Donburi มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,400 คน ทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ และสาขา 77 แห่งทั่วประเทศ

ทางแก้ปัญหา

ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาและตัดสินใจอัพเกรดจากโปรแกรม
Microsoft Office 2003, 2007 ไปสู่ Office 365 ProPlus
บนคลาวด์ของไมโครซอร์ฟ

ความต้องการขององค์กร

เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิม ไม่สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานนอกสถานที่ หรือตามสาขา และต้องการวิธีการแชร์ไฟล์ข้อมูลร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการรับส่งอีเมล ที่สำคัญบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องย้ายระบบสู่คลาวด์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับ

• ทีมวิจัยและพัฒนาการตลาด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากจากระบบ POS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง แม่นยำ
• ผู้บริหารที่ทำงานนอกสถานที่ สามารถใช้งานโปรแกรม Office และข้อมูลใน OneDrive ได้สะดวกจากที่ใดก็ได้ ด้วยอุปกรณ์พกพาต่างๆ
• ลดปัญหาในการแชร์ไฟล์ผ่านอีเมล และแฟลชไดรฟ์ ด้วยการแชร์ไฟล์ไว้บน OneDrive แทน นอกจากนั้นยังลดภาระในการดูแล อัพเกรด และแก้ปัญหาอันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์หลายเวอร์ชัน