fbpx UA-75287447-1

Microsoft Search in SharePoint

เมื่อ2วันที่ผ่านมาทาง Microsoft Office 365 ได้สร้างฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า Microsoft Search in SharePoint ซึ่งเป็นการค้นหาไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยไม่ต้องเลื่อนผ่านบุ๊กมาร์กที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงง่ายต่อการค้นหาและใช้งานง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์เช่นแบบสอบถามแบบไม่ต้องป้อนข้อมูลเจตนา – ซึ่งใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงปลายนิ้ว
โดย Microsoft Search ได้ปรับใช้ฟังก์ชันการค้นหาและการค้นหาที่ชาญฉลาดให้กับ SharePoint ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น

 


Reference link: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Search-that-works-wherever-you-re-working/ba-p/576431