fbpx UA-75287447-1

Microsoft Azure

Microsoft Azure เป็นคลาวด์แพลตฟอร์ม ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้าง ปรับใช้ และจัดการโซลูชันที่ใช้งานบนคลาวด์ รองรับการใช้งานในรูปแบบ IaaS (Infrastructure as a Service) และ PaaS (Platform as a Service) ทำให้ท่านสามารถเช่าใช้บริการโดยให้ Microsoft ช่วยดูแลและจัดการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย

บริการของ Azure มีให้เลือกใช้มากมากตามแอปพลิเคชัน การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย โดยคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันต่างๆ โดยใช้ภาษา เครื่องมือ หรือเฟริมเวิร์กใดๆก็ได้บนแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบบริการตนเอง ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการจัดหาแหล่งข้อมูลที่ปรับขนาดได้อีกด้วย

ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยบริการบน Azure

 

ติดต่อขอใบเสนอราคา, ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม และขอนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
ติดต่อเราสิ