fbpx UA-75287447-1

PowerPoint Tips: วิธีเปลี่ยนแบบอักษรในงานนำเสนออย่างรวดเร็ว

                ในกรณีที่เราสร้างงานนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในงานนำเสนอของมีการใช้งานแบบอักษร หลายรูปแบบด้วยกัน ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเฉพาะบางแบบตัวอักษรไปเป็นแบบอักษรอื่นในทุกๆ สไลด์ เราสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

1. เปิดไฟล์งานนำเสนอขึ้นมา ® คลิกแท็บ Home ® ที่กลุ่ม Editing คลิกคำสั่ง Replace ® คลิกคำสั่ง Replace Fonts

2. จะปรากฏวินโดว์ Replace Font

3. ที่ช่อง Replace คลิกเลือกแบบอักษรเดิมที่ต้องการจะให้ถูกแทนที่

4. ช่อง With คลิกเลือกแบบอักษรที่จะนำไปแทนที่แบบอักษรเดิม

5. คลิกคำสั่ง Replace