fbpx UA-75287447-1

Tip&Trick: Brochure design by Microsoft Template

ถ้าสร้างแผ่นพับโฆษณาสินค้า (Brochure) โดยใช้วิธีการสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาเอง เราจะต้องเสียเวลาตั้งค่าหน้ากระดาษ และจัดตำแหน่งข้อความและรูปภาพให้ตรงตามการพับกระดาษ แต่ถ้าเราใช้เทมเพลตที่ทาง Microsoft จัดเตรียมไว้ให้จะทำให้เราสร้างแผ่นพับได้ในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งวิธีการสร้างแผ่นพับจากเทมเพลตมีดังนี้

1. ทำงานที่โปรแกรม Microsoft Word -> คลิกแท็บ File -> คลิกคำสั่ง New

2. คลิกที่ช่อง Search for online templates -> พิมพ์คำว่า Brochure -> คลิกปุ่ม Search

3. จะปรากฏรายการเทมเพลตที่ค้นหาพบให้เราเลือกใช้งาน

4. คลิกเลือกเทมเพลตที่ต้องการ -> คลิกปุ่ม Create

5. จะปรากฏเอกสารจากเทมเพลตที่เราเลือกโดยมีการจัดโครงร่างของเอกสาร และมีตัวอย่างข้อมูล หรือรูปภาพมาให้ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลและรูปภาพของเราได้ทันที