fbpx UA-75287447-1

Windows 10

Windows 10 Enterprise E3 และ E5 คือแผนการใช้ งาน Windows 10 เพิ่มเติมต่อยอดจาก Windows 10 Pro ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องแล้ว แผนการใช้ งานนี้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ระดับองค์กร ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมต่างๆ รองรับระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานบนอุปกรณ์พกพาทั้งหลายที่ใช้หน้าจอสัมผัส ใช้งานง่าย ทั้งยังคุ้มค่า และลดภาระการบริหารจัดการให้กับฝ่ายไอที

ขอเสนอ Windows 10 Enterprise E3 (เดิมคือ Windows 10 Enterprise + SA) และ E5

สุดยอดคุณสมบัติที่มีใน Windows 10 Enterprise E3 และ E5

ควบคุม คุ้มครอง ยืดหยุ่นได้มากกว่า เหมาะสำหรับลูกค้าระดับองค์กรที่ต้องการปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัทหรือของลูกค้า ต้องการความเสถียรสูงเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business continuity) หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดเข้มงวด บริษัทมหาชน หรือบริษัทผู้ผลิตที่ต้องการรักษาความลับไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งหรือผู้ไม่หวังดี

Windows Defender Advanced Threat Protection

มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยที่คอยตรวจจับ และแจ้งเตือนเมื่อพบการบุกรุกได้ทันท่วงที

ติดต่อขอใบเสนอราคา, ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม และขอนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
ติดต่อเราสิ