fbpx UA-75287447-1

Uncategorized

Microsoft Word Tip&Trick

เราสามารถส่งไฟล์เอกสาร Word แนบไปพร้อมกับอีเมลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1.เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งแนบไปกับอีเมล ® คลิกปุ่มลูกศรที่ Quick Access Toolbar ® คลิกคำสั่ง Email 2. จะปรากฏวินโดว์อีเมลใหม่ขึ้นมาพร้อมกับแสดงไฟล์แนบ เราสามารถทำการกำหนดชื่อผู้รับ และพิมพ์ข้อความลงในอีเมลได้ตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Send เพื่อส่งอีเมลออกไป  

Power Apps: Announcing the general availability of the new view designer

เนื่องจากมุมมองการออกแบบ view design แบบ classic นั้นเป็นแบบที่มีการใช้งานมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามมันมีอุปสรรคบางประการที่สำคัญ อย่างเช่น การที่ไม่แสดงข้อมูลใด ๆ ซึ่งทำให้ยากในการตั้งค่าและปรับแต่งตัวกรอง ที่เป็นส่วนสำคัญของมุมมอง(View) รวมถึงข้อจำกัดในการปรับแต่งและเรียงลำดับของคอลัมน์สองคอลัมน์ในเวลาเดียวกัน สำหรับในหน้า Design แบบใหม่ จะจัดการปัญหาที่ผู้ใช้จะต้องเผชิญตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งหน้า Design จะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ได้เห็น รวมถึงการเพิ่มและจัดคอลัมน์ใหม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านการเลือกคอลัมน์แบบลากและวาง(drag and drop) โดยคุณสมบัติใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามานี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวาง field ไปยังหน้า field pane ได้โดยตรง โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือก field ที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลย   รูปตัวอย่างแสดงการลากและวาง field   รูปแสดงผลลัพธ์หลังจากวาง field เสร็จสิ้น   … Read More

Yammer Conversations Web Part

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง SharePoint Office 365 ได้มีแผนจะทาฟีเจอร์ออกมาใหม่ที่ชื่อว่า Yammer Conversations Web Part ใช้สิ่งนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าร่วมในการสนทนา Yammer โดยไม่ต้องออกจากหน้า SharePoint ของคุณนอกเหนือจากส่วนหนึ่งของเว็บใหม่นี้คือส่วนสาคัญของ Yammer ใช้ Web part นี้เพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของการสนทนาที่ใช้งานอยู่และพอร์ทัลเป้าหมายไปยังกลุ่มหรือการสนทนาเฉพาะใน Yammer   รูปตัวอย่างการเพิ่มส่วนหนึ่งการสนทนา Yammer บนหน้าเว็ปไซต์ SharePoint และบทความข่าวหรือเว็ปไซต์อื่นๆ ด้วยส่วน สาคัญของ Yammer web part ใหม่นี้คุณสามารถแสดงการสนทนาใหม่หรือ curated บนไซต์หรือเพจ SharePoint Reference link: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/Recent-Innovation-in-Yammer/ba-p/420246 https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-Roadmap-Pitstop-April-2019/ba-p/504656

Tips & Tricks: Advanced Work Assignment

 [Madrid] Use the ServiceNow® Advanced Work Assignment (AWA) feature to automatically assign work items to your agents, based on their availability, capacity, and optionally, skills. AWA pushes work to qualified agents using work item queues, routing conditions, and assignment criteria … Read More

IBM Event: Data Power & API Connect and Robotic Process Automation

PowerPoint Tips: วิธีเปลี่ยนแบบอักษรในงานนำเสนออย่างรวดเร็ว

                ในกรณีที่เราสร้างงานนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในงานนำเสนอของมีการใช้งานแบบอักษร หลายรูปแบบด้วยกัน ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเฉพาะบางแบบตัวอักษรไปเป็นแบบอักษรอื่นในทุกๆ สไลด์ เราสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ 1. เปิดไฟล์งานนำเสนอขึ้นมา ® คลิกแท็บ Home ® ที่กลุ่ม Editing คลิกคำสั่ง Replace ® คลิกคำสั่ง Replace Fonts 2. จะปรากฏวินโดว์ Replace Font 3. ที่ช่อง Replace คลิกเลือกแบบอักษรเดิมที่ต้องการจะให้ถูกแทนที่ 4. ช่อง With คลิกเลือกแบบอักษรที่จะนำไปแทนที่แบบอักษรเดิม 5. คลิกคำสั่ง Replace  

Tips & Tricks: Enable Document Viewer

[Madrid] Use Document Viewer to view documents directly within the platform rather than downloading them to their own file system.   Before you begin Role required: admin   About this task Enable Document Viewer at the instance level and the … Read More

Announcing Dual Write Preview

ในช่วงที่ผ่านมาทาง PowerApps ได้มีการปล่อยคุณสมบัติใหม่ออกมาในชื่อว่า “Dual Write” แต่ตัวคุณสมบัติใหม่ที่ถกปล่อยออกมานี้ ยังคงเป็นเพียง Early access เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินี้เพิ่มเติม ดังนั้นทางผู้ใช้งานจึงควรใช้เฉพาะ test environment เท่านั้น และยังไม่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้งานจริงในตอนนี้ Dual write ช่วยให้การผสานการทางานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และยังเป็นการทางานผสานระหว่าง Dynamics 365 for sale และ Dynamics 365 for finance ซึ่งผลการดาเนินงานจะเป็นแบบ real time ไปยัง common data service   รูปภาพสาหรับคุณสมบัติคร่าวๆของ Dual write … Read More

Connect to Office365 with Powershell

ดาวน์โหลด Azure PowerShell มาติดตั้งที่เครื่อง How to install and configure Azure PowerShellRoblox HackBigo Live Beans HackYUGIOH DUEL LINKS HACKPokemon Duel HackRoblox HackPixel Gun 3d HackGrowtopia HackClash Royale Hackmy cafe recipes stories hackMobile Legends HackMobile Strike Hack # Miami Dolphins Jerseys Connect … Read More