fbpx UA-75287447-1

Tips & Tricks: Better searching with Delve

เราสามารถค้นหาบุคคลที่มีตำแหน่ง หรือสังกัดในแผนกตามที่เราต้องการ หรือจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถพิเศษ ภายในองค์กรของเราได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ Delve ซึ่งมีขั้นตอนการค้นหาดังนี้

 

1. ไปที่โปรแกรม Delve

2. พิมพ์ชื่อ หรือคำที่เป็นคีย์เวิร์ดลงไป และค้นหาบุคคลคลิก Search People

 

4. จะปรากฏรายชื่อบุคคลที่ค้นหาพบพร้อมกับทำไฮไลท์สีเหลืองข้อความที่ใช้ในการค้นหา โดย Delve จะทำการค้นหาจากชื่อตำแหน่ง แผนก และรายละเอียดของแต่ละบุคคลที่ได้พิมพ์ไว้