fbpx UA-75287447-1

Author Archives: admin

Digital Workplace เวิร์คช็อปสำหรับพนักงานยุค 4.0

 

Add new fields while creating your canvas app

ในช่วงที่ผ่านมาทาง PowerApps ได้มีการเพิ่ม feature ใหม่เข้ามานั่นก็คือการที่เราสามารถเพิ่มฟิลด์ได้ในขณะที่มีการสร้าง canvas app เนื่องจากในอดีตหากผู้ใช้งานมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติม ผู้ใช้งานจะต้องทาการบันทึกตัวแอปแล้วสลับไปยังหน้า Design entity เพื่อทาการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมก่อนที่จะกลับไปยังหน้าแอปของผู้ใช้งาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนการทางานโดยไม่จาเป็น ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสกับการสร้างแอปได้อย่างเต็มที่ ทางเราจึงขอแนะนาคุณสมบัติใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มฟิลด์ “ใหม่” หรือการสร้างฟิลด์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทาการสร้างฟิลด์ เมื่อเสร็จสิ้นฟิลด์จะถูกบันทึกลงในหน้าฟอร์มโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างรูปการทางานของการสร้างฟิลด์ใหม่ ผลลัพธ์หลังจากเพิ่มฟิลด์สาเร็จ Reference link: https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/add-new-fields-while-creating-your-canvas-app/

Microsoft Search in Bing Preview includes Yammer conversations

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง SharePoint Office 365 ได้มีแผนจะทาฟีเจอร์ออกมาใหม่ที่ชื่อว่า Microsoft Search in Bing Preview includes Yammer conversations ซึ่งเป็นการค้นหาบทสนทนา Yammer หรือบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงานใน Microsoft Search in Bing     รูปตัวอย่างค้นหาบทสนทนา Yammer หรือบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงานใน Microsoft Search ใน Bing     Reference link: https://techcommunity.microsoft.com/t5/SharePoint/Update-Document-Sets-in-Modern-Document-Libraries/m-p/464058#M29193

Microsoft Teams Tips: Custom Sticker

ในโปรแกรม Microsoft Teams นอกจากจะพิมพ์ข้อความสนทนากันแล้ว เรายังสามารถส่งสติ๊กเกอร์และพิมพ์ข้อความเพิ่มลงไปได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

Microsoft Powerpoint Tips: Emoji Icon

เราสามารถเพิ่มโปรแกรมเสริม (Add-ins) จาก Office Store มาใช้งานในโปรแกรม Microsoft Office ได้  และ Add ins ที่จะแนะนำในวันนี้จะช่วยให้งานนำเสนอของเราน่าสนใจด้วย Emoji Icon รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ Add-ins ที่มีชื่อว่า Emoji Keyboard  โดยวิธีการเพิ่ม Add-ins มีดังนี้ 1. ทำงานที่โปรแกรม PowerPoint ® คลิกแท็บ Insert ® ที่กลุ่ม Add-ins คลิกคำสั่ง Get Add-ins     2. … Read More

ServiceNow to Acquire Appsee’s In-App Mobile Analytics Platform and R&D Talent

The deal will support and strengthen ServiceNow’s focus on delivering consumer grade mobile experiences at work   ServiceNow (NYSE: NOW),  Forbes’ No. 1 World’s Most Innovative Company in 2018, announced it has signed an agreement to acquire the in‑app mobile analytics … Read More

ServiceNow Tips & Tricks: Agent Workspace

[Madrid] Agent Workspace is a configurable service desk application that provides an integrated and intuitive user experience enabling agents to be more efficient. Agent Workspace features include: A multi-tab interface for agents to efficiently manage multiple cases or incidents Real-time handling … Read More

General availability: Azure Lab Services

Azure Lab Services is now generally available. With Azure Lab Services, you can set up on-demand access to preconfigured virtual machines. Users go to a single place to access all their VMs across multiple labs. For classroom or professional training, … Read More

Files restore for SharePoint and Microsoft Teams

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง SharePoint Office 365 ได้มีแผนจะทาฟีเจอร์ออกมาใหม่ที่ชื่อว่า Files restore for SharePoint and Microsoft Teams Files restore for SharePoint and Microsoft Teams เป็นฟีเจอร์กู้คืนด้วยตนเองที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบและเจ้าของเว็บไซต์สามารถกู้คืนไฟล์ได้ทุกช่วงเวลาในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เจ้าของไซต์จะเห็นตัวเลือก “Restore this library” ภายในแผงการตั้งค่าไลบรารีสามารถใช้เป็นบริการตนเองเพื่อกู้คืนไฟล์และโฟลเดอร์ในไลบรารีที่คุณสงสัยว่าถูกบุกรุกด้วยการลบของผู้ใช้ปลายทางและไฟล์เสียหายหรือติดเชื้อมัลแวร์จนถึงอื่นๆ ภายใน 30 วันที่ผ่านมา   รูปตัวอย่างการเลือกวันที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือใช้แถบเลื่อนเพื่อค้นหาวันที่ภายในกิจกรรมที่ผิดปกติในแผนภูมิ Reference link: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-Roadmap-Pitstop-April-2019/ba-p/504656

Extend the power off WYSIWYG form authoring to quick create and quick view

ในอดีตการสร้างหน้าฟอร์มแบบเร่งด่วนหรือการเรียกดูหน้าฟอร์มแบบเร่งด่วนนัน้ จะใช้ตัวออกแบบฟอร์ม (form designer) แบบคลาสสิกซงึ่ ทาให้ผู้ใช้งานประสบกับปัญหาต่างๆ ดังเช่น ความแตกต่างของหน้าฟอร์มที่ปรากฏต่อผู้ใช้ปลายทาง เป็นต้น ปัจจุบันนีห้ น้าฟอร์มใหม่ของตัว PowerApps ของเรานัน้ ได้มีการสนับสนุนการทา quick create และ quick view หรือการสร้างแบบฟอร์มและมุมมองในแบบเร่งด่วน ด้วยคุณสมบัติของหน้าฟอร์มแบบใหม่ดังเช่น การแสดงตัวอย่างของ “WYSIWYG(What you see if what you get).” การเข้าถึงมุมมองแบบทรี และรวมไปถึง การสร้างหน้าฟอร์มและการเรียกดูหน้าฟอร์มอย่างรวดเร็ว สาหรับหน้าฟอร์มรูปแบบใหม่ทาให้ ผู้ใช้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหน้าแบบฟอร์มของเราจะสามารถปรากฏต่อผู้ใช้ปลายทางได้อย่างไรและตลอดเวลา รวมถึงในส่วนของฟิ ลด์ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถค้นหาข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น รูปตัวอย่างการสร้างฟอร์มแบบเร่งด่วน โดยใช้ตัวออกแบบฟอร์มแบบใหม่ตัวอย่างที่ปรากฏจะเป็นรูปแบบที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ รูปตัวอย่างการเรียกดูฟอร์มแบบเร่งด่วน … Read More